INWESTOR ZASTĘPCZY
Pełnienie w/w funkcji w czasie przygotowania i realizacji inwestycji prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi tj. Ustawą “Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami ) a także Warunkami Kontraktowymi dla Robót Inżynieryjno - Budowlanych FIDIC wydanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów ...
NADZÓR
Naszym zadaniem jest tworzenie przetargów, zarządzanie projektem oraz nadzory inwestorskie i autorskie. W tym zakresie reprezentujemy inwestora na budowie sprawdzając między innymi postęp i jakość wykonywanych prac. Poprzez wieloletnie doświadczenie, gwarantujemy wysoką jakość naszych usług.
KONSULTING
Korzystając z własnego doświadczenia a także przy współpracy z innymi projektantami i konsultantami tworzymy koncepcje, analizy , ekspertyzy techniczne, inwentaryzacje, analizy kosztów przygotowujemy specyfikacje techniczne i kosztorysy inwestorskie...

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

 • pełnienie funkcji generalnego realizatora inwestycji,
 • pełnienie funkcji zastępstwa inwestycyjnego (inwestor pośredni),  
 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, 
 • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu bądź Inżyniera Rezydenta. 

Kompleksowy nadzór inwestorski oraz zapewnienie wspomagania i podejmowania wszelkich działań formalnych i nieformalnych dla sprawnej realizacji wyznaczonych zadań 
w następującym zakresie:

 1. Przygotowanie projektu do realizacji:

  1. Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej w tym wsparcie w zakresie uzyskiwania niezbędnych warunków technicznych , uzgodnień, opinii od gestorów sieci, urzędów i innych instytucji dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

  2. Przygotowanie dokumentacji przetargowo-kontraktowej na wybór wykonawcy oraz opracowanie treści kontraktu.

  3. Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy, weryfikacja ofert, negocjacje, optymalizacja, streszczenie ofert, rekomendacja dla Inwestora.

  4. Przekazanie wykonawcy placu budowy.

 2. Zarządzanie, nadzór inwestorski.

  1. Zarządzanie Projektem.

  2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

  3. Administrowanie Projektem.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok